فرم تماس مستقیم

  • آدرس:

    تهران، کیلومتر ۱۰ جاده ساوه، انتهای خیابان شهید حمید خزایی، شرکت تولید فرآورده های شیمیایی ایران (پلیکم سابق)

  • ایمیل:

    photo_2017-03-11_17-48-32

  • ساعات کار:

    شنبه تا چهارشنبه  ۸:۰۰  الی  ۱۶:۰۰ و پنجشنبه  ۸:۰۰  الی  ۱۲:۰۰